Sedinta ordinara a consiliului local

ORDINE DE ZI

 1.     Informare cu privire la prestarea acțiunilor sau a lucrărilor de interes local, de către beneficiarii de ajutor social, în perioada 1 ianuarie 2017 – 31 martie 2017
2.     Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Convenției definitive pentru acordarea de servicii de asistență socială, între Municipiul Sighișoara și Fundația VERITAS Sighișoara, pentru unitatea de asistență socială – Centru de zi pentru copii
3.      Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Convenției definitive pentru acordarea de servicii de asistență socială, între Municipiul Sighișoara și Fundația VERITAS Sighișoara, pentru unitatea de asistență socială – Cantina socială
4.     Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, pentru trimestrul I al anului 2017
5.     Proiect de hotărâre privind acordarea de scutire de la plata impozitului pe clădiri și teren pentru ASOCIAȚIA „FILANTROPIA ORTODOXĂ ALBA IULEA”- FILIALA SIGHIȘOARA
6.     Proiect de hotărâre privind acordarea de scutire de la plata impozitului pe clădiri și teren pentru FUNDAȚIA VERITAS SIGHIȘOARA
7.      Proiectde hotărâre privind susținerea activității Clubului Atletic Municipal Sighișoara, în anul 2017
8.     Proiectde hotărâre privind modificarea cotizației anuale a Municipiului Sighișoara ca membru fondator al Asociației Sportive Handbal Club Municipal Sighișoara
9.     Proiectde hotărâre privind organizarea de către Municipiul Sighișoara a Festivalului ,,Sighișoara Medievală”, ediția XXIV, în perioada 28-30 iulie 2017
10. Proiectde hotărâre privind aprobarea deplasării a doi consilieri locali municipali la Tabor, Cehia, pentru reprezentarea Municipiului Sighișoara la Festivalul Internațional ,,Tabor Meetings” 2017
11. Proiectde hotărâre privind desemnarea reprezentantului Municipiului Sighișoara în Adunarea Generală a Asociației ,,Tîrgu Mureș 2021”
12. Proiectde hotărâre pentru modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 104/27.12.2016 privind aprobarea tarifelor pentru unele servicii comunitare de utilități publice prestate de către S.C. Ecoserv Sig S.R.L.
13. Proiectde hotărâre privind desfășurarea evenimentului ,,Zilele Culturii Germane” 2017 și punerea la dispoziție, cu titlu gratuit, a Centrului Național de Informare și Promovare Turistică și a terenului aparținând domeniului public din Cetatea Medievală (Piața Cetății și Piața Muzeului) pentru desfășurarea evenimentului cultural
14. Proiectde hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere, încheiate cu persoane fizice
15. Proiectde hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere, încheiate cu persoane juridice
16. Proiectde hotărâre privind preluarea unor contracte de închiriere
17. Proiectde hotărâre privind încetarea unui contract de închiriere
18. Proiectde hotărâre privind trecerea unor mijloace fixe din domeniul public în domeniul privat al municipiului și preluarea acestora din administrarea S.C. Ecoserv Sig S.R.L. în administrarea directă a Municipiului Sighișoara, precum și preluarea unor mijloace fixe și obiecte de inventar din administrarea S.C. Ecoserv Sig S.R.L în administrarea directă a Municipiului Sighișoara, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării acestora
19.  Proiectde hotărâre privind însușirea unui raport de evaluare pentru un teren aferent construcției, aprobat la  vânzare unei persoane juridice
20. Proiectde hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru imobilul, monument istoric din Municipiul Sighișoara, Zidul Cetătii nr. 4
21.  Proiect de hotărâre privind repartizarea în regim de închiriere a unor apartamente din blocurile construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, solicitanților evacuați a căror locuințe au fost retrocedate
  • 1
  •  
  •  
  •